Follow Us
Choose Your Language :
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
The University of Sydney มอบทุนการศึกษาสูงถึง $40,000

The University of Sydney มอบทุนการศึกษาสูงสุดถึง $40,000 ให้กับนักเรียนในหลักสูตรปริญญา

  • $40,000 ต่อปีโดยแบ่งจ่ายครั้งละ $20,000
  • $20,000 ต่อปีโดยแบ่งจ่ายครั้งละ $10,000
  • $10,000 ต่อปี
  • $5,000 ต่อปี

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ จ่ายเพียง $320 ต่อสัปดาห์

ติดต่อเรา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง