Follow Us
Choose Your Language :
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอนุปริญญาของ Taylors College

Taylors College มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นจำนวนเงิน $2,500 หรือ $5,000

และทุนการศึกษา Foundation และ Diplomaเป็นจำนวนเงิน $2,500 หรือ $5,000
*ฟรีค่าสมัครเรียน

ติดต่อเรา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง