Follow Us
Choose Your Language :
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
Edith Cowan University มอบทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท

Edith Cowan University มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และส่วนลดค่าที่พักให้แก่นักเรียน ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ 20 % รวมถึงแพ็คเกจเรียนภาษา (ELICOS)
  2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 20 % รวมถึงแพ็คเกจเรียนภาษาและ ECC's PQP
  3. รับทุนการศึกษา $1,000 เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 พฤศจิกายนนี้
  4. ส่วนลดค่าที่พัก50% อย่างน้อย 22 หรือ 44 สัปดาห์

*ฟรีค่าสมัครเรียน

ติดต่อเรา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง