Follow Us
Choose Your Language :
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
La Trobe University มอบทุนการศึกษาคอร์สภาษาอังกฤษ

La Trobe University มอบทุนการศึกษาคอร์สภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถแต่ไม่ผ่านข้อกำหนดเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ  La Trobe University

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของทุนการศึกษาจะเป็น

  • ทุนการศึกษา ELICOS สูงสุด 10 สัปดาห์มีให้สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์
  • นักเรียนต้องสอบ IELTS / PTE / TOEFL หรือการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับก่อนที่จะขอทุนการศึกษา
  • นักเรียนจะต้องชำระค่าทุนการศึกษาคืนหากนักเรียนตัดสินใจเลิกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรหลักจาก La Trobe University ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด
  • ทุนการศึกษา ELICOS จะไม่ส่งผลต่อ LTCES หรือทุนการศึกษาอื่น ๆ ที่มอบให้กับนักเรียนสำหรับหลักสูตรหลัก
  • ทุนการศึกษา ELICOS จะได้รับการประเมินตามแต่ละกรณีและจะไม่เสนอให้กับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจจะเรียน ELICOS กับ La Trobe University
  • ทุนการศึกษามีจำนวน จำกัด และจะมอบให้กับนักเรียนตามเกณฑ์ก่อน
  • ตัวแทนต้องเขียนจดหมายถึงทีมรับสมัครเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการให้ทุนการศึกษา
  • อาจมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และนักเรียนต้องเตรียมพร้อม
ติดต่อเรา
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง