Follow Us
Choose Your Language :
ข่าวสาร
เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน เริ่มเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้

 

ปิดเทอมนี้! น้องๆ คนไหนอยากได้รับประสบการณ์ทำงานในบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ ตอนนี้บริษัท CP International สาขากรุงเทพของเรากำลังเปิดรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงานประจำปี 2560 นี้ โดยเริ่มฝึกตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้

คุณสมบัติ

- เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สายวิชาภาษาอังกฤษ หรือบริหารธุรกิจ หรือสายวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- สามารถร่วมงานเป็นทีม และทำงานด้วยตัวเองได้

 

โดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม พ.ศ.2560 นี้เท่านั้น

ประกาศผลนิสิต นักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการคัดเลือก 10 เมษายน พ.ศ.2560

สามารถส่งประวัติส่วนตัวมาที่ info@cpinter.co.th

 

เอกสารที่ต้องแนบมา

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา

2. Transcript

3. รูปถ่ายในชุดนิสิต - นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

ติดต่อสอบถามโทร 02 278 1236, 090 880 9994 
หรือ info@cpinter.co.th หรือ LINE: @cpinter 

ติดต่อเรา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง