Follow Us
Choose Your Language :
Edith Cowan University (ECU)
ข้อมูลสถาบัน

Edith Cowan University (ECU) มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพราะมีการสอนและงานวิจัยเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยม มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง มุ่งเน้นแก้ปัญหาให้ชุมชนและภาครัฐ หลักสูตรของ ECU มีการพัฒนาด้วยการปรึกษากับภาคอุตสากรรมโดยตรง และอาจารย์ผู้สอนก็มีประสบการณ์ตรงจากภาคอุตสากรรมนั้นๆ มีเครือข่ายที่กว้างขวาง การันตีจบมามีงานทำ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ECU ได้คะแนนระดับ 5 ดาว ด้านการเรียนการสอน อีกทั้งยังติดอันดับต้นๆในด้านความพึงพอใจของบัณฑิตจาก The Good Universities Guide

 

วิทยาเขต

Joondalup Campus

Mount Lawley Campus

Bunbury Campus

หลักสูตรที่เปิดสอน
  • Arts & Humanities
  • Business and Law
  • Engineering and Technology
  • Medical and Health Sciences
  • Nursing and Midwifery
  • Science
  • Teacher
  • Education
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
ติดต่อเรา