Follow Us
Choose Your Language :
Australian Catholic University
ข้อมูลสถาบัน

Australian Catholic University (ACU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ที่ก่อตั้งมานานกว่า 150 ปี ถูกยกย่องเป็นมรดกทางการศึกษาแห่งยุค มีชื่อเสียงระดับโลก มุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนพร้อมกับพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัติ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของ ACU ที่ต้องการเห็นนักศึกษาทุกคนนำความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิด จึงผลิตนักศึกษาที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม โดยหลักสูตรของ ACU ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีทักษะทางธุรกิจและความเป็นผู้นำที่จำเป็นสำหรับอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นอกจากนั้นต้องทำงานร่วมกับชุมชนกว่า 100 ชั่วโมง จึงเป็นเหตุผลที่นักศึกษาที่จบจากที่นี่ มีอัตราการจ้างงานที่สูงมากที่สุดแห่งหนึ่

วิทยาเขต

Sydney

 • Mackillop
 • North St. Mary

Melbourne

 • St. Patrick’s

Brisbane

 • Mcauley At Banyo

Canberra

 • Signadou

Ballarat

 • Aquinas

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
 • Allied Health
 • Arts
 • Business & Commerce
 • Teaching and Education
 • Exercise Science
 • Health
 • IT
 • Law
 • Nursing and Midwifery
 • Paramedicine
 • Philosophy
 • Phycology and Counselling
 • Science
 • Social Work
 • Theology
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน

***หลักสูตรภาษาอังกฤษราคาพิเศษเพียง $288/สัปดาห์เท่านั้น

 

+ Australian Catholic University แคมปัส Brisbane, Melbourne และ North Sydney มอบทุนการศึกษา 1,000 AUD ในปีแรก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่สมัครเข้าเรียน สาขาใดก็ได้ใน Business School ของ ACU และเข้าเรียนในปี 2017 นี้เท่านั้น มหาวิทยาลัย จะดำเนินการสมัครทุนให้โดยอัตโนมัติจากการสมัครเรียนครั้งแรก (no formal application is required)

 

+ ทุนการศึกษาหลักสูตร Master of Finance  มูลค่า $4,000 เมื่อสมัครเรียนหละกสูตรดังกล่าว

 

+ ACU International Students Scholarship (ISS) มอบทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% ตลอดทั้งหลักสูตรการศึกษาถึง 20 ทุน สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- ไม่ได้เป็นพลเมืองหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

- ได้รับจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอก (ไม่รวมหลักสูตร Pathway / หลักสูตรประกาศนียบัตร)

- เป็นนักศึกษาเต็มเวลาในวิทยาเขตที่กำหนดของ ACU

- ต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาหรือเงินรางวัลจากที่อื่นมาก่อน

- ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือ Study Abroad กับทาง ACU

- แสดงหลักฐานของผลการเรียนรวมที่สำเร็จ โดยมีค่าเฉลี่ยของอย่างน้อย 80% ของผลการเรียนทั้งหมด ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาของผู้สมัคร (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) หรือผลการเรียนระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท)

- สำเร็จการศึกษาภายในสองปีที่ผ่านมา

ติดต่อเรา